MISJA FIRMY: POMAGAĆ ROZWIJAĆ FIRMĘ KLIENTA, BO ON ROZWIJA JEDNOCZEŚNIE NASZĄ.

Podatki, Księgowość
Biuro Rachunkowe
Bydgoszcz

Doradztwo podatkowe, rozliczenia roczne:

 • sporządzanie zeznań rocznych podmiotów gospodarczych,
 • rozliczenia roczne osób fizycznych, w tym rozliczenia roczne dochodów zagranicznych,
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania,
doradztwo podatkowe
Doradztwo podatkowe
 • odpowiedni dobór ulg i zwolnień podatkowych,
 • optymalizacja podatkowa,
 • zakładanie nowych firm i ich aktualizacja w Urzędzie Miejskim,
 • rejestrację nowo powstałych firm w Urzędzie Skarbowym i ZUS,
 • występowanie o nadanie nr REGON,
 • występowanie w imieniu klienta przed organami kontroli skarbowej i ZUS,
 • bieżące konsultowanie działań pod kątem podatkowym w związku z prowadzoną działalnością,
 • korespondencja z Urzędami, ZUSem oraz innymi instytucjami wynikająca z działalności firmy, redagowanie pism urzędowych.

  Biuro rachunkowe, księgowość Bydgoszcz   Zapraszamy do współpracy