Doradztwo podatkowe, rozliczenia roczne

Doradztwo podatkowe

 • sporządzanie zeznań rocznych podmiotów gospodarczych
 • rozliczenia roczne osób fizycznych, w tym rozliczenia roczne dochodów zagranicznych
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • odpowiedni dobór ulg i zwolnień podatkowych
 • optymalizacja podatkowa
 • zakładanie nowych firm i ich aktualizacja w Urzędzie Miejskim
 • rejestrację nowo powstałych firm w Urzędzie Skarbowym i ZUS
 • występowanie o nadanie nr REGON
 • występowanie w imieniu klienta przed organami kontroli skarbowej i ZUS
 • bieżące konsultowanie działań pod kątem podatkowym w związku z prowadzoną działalnością
 • korespondencja z Urzędami, ZUSem oraz innymi instytucjami wynikająca z działalności firmy, redagowanie pism urzędowych