Obsługa księgowo - rozliczeniowa

Księgowość

  • prowadzenie ksiąg handlowych, rachunkowych
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego
  • sporządzanie ewidencji podatku VAT
  • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT
  • opracowanie polityki rachunkowości
  • doradztwo księgowe