Obsługa kadrowa i ubezpieczeń społecznych

Kadry i płace

  • obsługa spraw pracowniczych (kadry)
  • sporządzanie list płac - naliczanie wynagrodzeń
  • naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń
  • sporządzanie kart wynagrodzeń
  • sporządzanie i przekaz elektroniczny deklaracji rozliczeniowych do ZUS
  • sporządzanie i przekaz elektroniczny zgłoszeń, zmian i wyrejestrowań do ZUS
  • sporządzanie i przekaz elektroniczny deklaracji PIT
  • prowadzenie dokumentacji kadrowej, teczek osobowych